• To podświadomy proces zachodzący w mózgu bez udziału naszej świadomości.
  • Porządkuje informacje przetwarzane przez zmysły.
  • Pozwala prawidłowo reagować na sytuacje których doświadczamy.
  • Tworzy fundamenty edukacji i zachowań społecznych.

CO TO JEST INTEGRACJA SENSORYCZNA?

CO TO JEST NEUROGRAFIKA?

  • Neurografika to więcej niż rysowanie obrazków, to indywidualny proces harmonizacji psychiki twórcy.
  • Jest naukowo potwierdzonym narzędziem terapeutycznym i coachingowym.
  • Pomaga w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów poprzez pracę z podświadomością.
  • Łączy psychologię, neurobiologię, sztukę i duchowość.

NASZA OFERTA

Boy and his therapist exercising during sensory integration therapy

Terapia Integracja Sensoryczna

Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”, podczas której dostarczane są kontrolowane dawki bodźców sensorycznych i wykorzystywane są różnorodne sprzęty: beczki, platformy, równoważnie, huśtawki. Dziecko, huśtając się, tocząc się w beczce czy stojąc na równoważni, bawi się, ucząc jednocześnie.

Portrait of Caucasian kid boy kneeling with hands on waist, practicing gymnastics in kindergarten

Terapia Integracji Bilateralnej

Integracja Bilateralna – to współpraca i koordynacja podczas wykonywania określonego ruchu przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.

Biofeedback2

Trening EEG Biofeedback (BFB)

Metoda EEG Biofeedback polega na wykorzystaniu efektu sprzężenia zwrotnego do wpływania na funkcjonowanie własnego umysłu. Podczas sesji treningowej pacjent ogląda animację, film lub gra w grę komputerową. Pacjent, korzystając jedynie z mocy swojego umysłu, pod okiem terapeuty, stara się nauczyć nowych zachowań, takich jak poprawienie koncentracji lub relaksacji. Dzięki regularnym treningom utrwalane są nowe, pożądane nawyki.

min_694a863e-1d7a-4de8-a80a-0e47e07fcd6c

Terapia metodą Johansena IAS

Stymulacja słuchowa według dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Gdy dziecko ma centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, może mieć trudności z rozróżnianiem dźwięków, określeniem źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasową sygnału dźwiękowego oraz zrozumieniem mowy w warunkach zniekształconych lub w hałasie.

Cute little girl at speech therapist office

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna pomaga usprawnić funkcje percepcyjno-motoryczne u dzieci i młodzieży oraz wzmocnić inne kompetencje. Jest proponowana dzieciom z problemami takimi jak dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, zaburzenia integracji sensorycznej czy obniżone kompetencje grafomotoryczne.

Neurotaktylna1

Terapia neurotaktylna MNRI®

Program MNRI® Terapia Neurotaktylna organizuje przekazywanie informacji ze skóry do mózgu, który jest odpowiedzialny za integrację zmysłową. Skóra pełni kluczową rolę jako organ oddzielający nas od świata zewnętrznego, dostarczając informacji dotykowych i sensorycznych do centralnego układu nerwowego. Gdy układ dotykowy nie działa prawidłowo, informacje mogą być przetwarzane jako stres, co prowadzi do nieprawidłowej reakcji mózgu na bodźce zewnętrzne.

Johansen trening słuchowy

Trening słuchowy Neuroflow ATS

Interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

Projekt bez nazwy - 1

Sensomotoryczna Terapia Widzenia (STW®)

Sensomotoryczna Terapia Widzenia® to program diagnostyczno-terapeutyczny, który łączy terapię widzenia z stymulacją sensoryczną i słuchową.

Set of colored human hands

Terapia ręki

Terapia ręki wspomaga dziecko w poprawnym poruszaniu dłonią, ręką i palcami. Specjalista rozpoczyna od wzmocnienia motoryki dużej, a następnie skupia się na motoryce małej, takiej jak prawidłowy uchwyt czy praca nadgarstka i palców. Przed zaleceniem terapii konieczna jest diagnoza. Ćwiczenia dobierane są do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględniając m.in. napięcie mięśniowe, pozycję ciała i koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.

Bilaterale-Integration-Logo

This will close in 21 seconds