Terapia pedagogiczna

To specjalistyczne, indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, obejmujące ważne umiejętności opanowania techniki czytania i pisania. Celem zajęć jest spowodowanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno- motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka. 

 

Często poziom inteligencji dzieci, które mają trudności z nauką, jest taki sam jak u rówieśników. W wyniku specyficznych zaburzeń (dysleksja, zaburzenia w uczeniu się matematyki, zaburzenia SI), dzieci te nie są w stanie sprostać wymogom nauczyciela. Odpowiednio dobrany program terapeutyczny pozwala przezwyciężać te trudności i przywraca dziecku wiarę we własne siły. Główną zasadą terapii jest dostosowanie wymagań do możliwości dziecka, co pozwala mu odnosić sukcesy.


Kontakt

Adres:

Piaseczno, ul. Jasińskiego 7/79

E-mail

terapia@wersimar.pl

Telefon

+48 600 883 877
to top button