Terpia ręki 

Terapia ręki to usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, dzięki którym dziecko osiąga optymalny poziom w zakresie samoobsługi, umiejętności manualnych i grafomotorycznych. Są to ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność ruchową w obrębie całej kończyny górnej dziecka, umiejętności chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi a w końcowym etapie obejmują ćwiczenia grafomotoryczne i naukę pisania.


Dla kogo terapia ręki?

•   dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),

•   dzieci mających problem w samoobsłudze (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),

•   dzieci mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej( zbyt mocno albo zbyt słabo trzymają w dłoni narzędzie pisarskie)

•   osób nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur,

•   dzieci z nieprawidłowym chwytem pisarskim ( powyżej 5 roku życia)

•   dzieci z trudnościami szkolnymi( zaburzona grafomotoryka, tempo pisania)

•   dzieci z obniżoną koordynacją wzrokowo-ruchową


Efekty terapii motoryki ręki:

Odpowiednio dobrane ćwiczenia oraz systematyczne ich prowadzenie wraz z masażami kończyn górnych powodują poprawę:

•   napięcia mięśniowego kończyn

•   w odbiorze wrażeń dotykowych

•   sprawności ruchowej całej kończyny górnej

•   czynności manipulacyjnych dłoni

•   w wykonywaniu kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców

•   umiejętności właściwego chwytu

•   koordynacji i współdziałania rąk

•   w koncentracji uwagi

•   umiejętności grafomotorycznychKontakt

Adres:

Piaseczno, ul. Jasińskiego 7/79

E-mail

terapia@wersimar.pl

Telefon

+48 600 883 877
to top button