Terapia ręki

Terapia ręki to usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, dzięki którym dziecko osiąga optymalny poziom w zakresie samoobsługi, umiejętności manualnych i grafomotorycznych. Są to ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność ruchową w obrębie całej kończyny górnej dziecka, umiejętności chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi a w końcowym etapie obejmują ćwiczenia grafomotoryczne i naukę pisania.

Dla kogo terapia ręki?

 • dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
 • dzieci mających problem w samoobsłudze (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),
 • dzieci mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej( zbyt mocno albo zbyt słabo trzymają w dłoni narzędzie pisarskie)
 • osób nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • dzieci z nieprawidłowym chwytem pisarskim ( powyżej 5 roku życia)
 • dzieci z trudnościami szkolnymi( zaburzona grafomotoryka, tempo pisania)
 • dzieci z obniżoną koordynacją wzrokowo-ruchową

Efekty terapii motoryki ręki:

Odpowiednio dobrane ćwiczenia oraz systematyczne ich prowadzenie wraz z masażami kończyn górnych powodują poprawę:

 • napięcia mięśniowego kończyn
 • w odbiorze wrażeń dotykowych
 • sprawności ruchowej całej kończyny górnej
 • czynności manipulacyjnych dłoni
 • w wykonywaniu kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców
 • umiejętności właściwego chwytu
 • koordynacji i współdziałania rąk
 • w koncentracji uwagi
 • umiejętności grafomotorycznych