Integracja Bilateralna Program Szkolny – kurs certyfikowany

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Osoby, które mogą skorzystać ze szkolenia to nauczyciele przedszkolni i szkolni, nauczyciele wychowania fizycznego i innych zajęć ruchowych, pedagodzy oraz pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy, logopedzi i neurologopedzi, terapeuci, psycholodzy pracujący z dziećmi, fizjoterapeuci oraz wszyscy zainteresowani.

Co to za metoda?

Integracja bilateralna, to seria ćwiczeń fizycznych, które stymulują mózg do efektywniejszego i szybszego przetwarzania bodźców.
Funkcjonowanie ciała jest odzwierciedleniem pracy i sprawności mózgu, w tym jakości współpracy między obiema półkulami. Ruch stanowi podstawę wszystkich procesów uczenia się.

Dzieci szkolne i przedszkolne poprzez doskonalenie koordynacji, równowagi oraz kontroli posturalnej, nie tylko uczą się prawidłowych wzorców ruchowych, lecz także poznają swoje ciało w przestrzeni i jego schemat.
Poprzez trening ich zmysłów, rozwijają swoje umiejętności motoryczne i intelektualne, co przekłada się na poprawę wydajności w wykonywaniu zadań wieloetapowych.

„Szkolenie Bilateralna Integracja – Program Szkolny” jest wersją poszerzoną o ćwiczenia i adaptacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Najbliższe terminy szkolenia:

 • I termin 18-19 maja 2024 – Piaseczno/Gójec

Zajęcia odbywają się od godziny 9.00-18.00

Cena 790zł 

Należy wpłacić zaliczkę 390 zł po otrzymaniu mailowego potwierdzenia od organizatora w terminie 3 dni robocze. Całość należy opłacić na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Płatność na konto: 23116022020000000361561876

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do związku między motoryką dużą i małą, a rozwojem poznawczym i społecznym.
 • Neuroplastyczność mózgu – jak wpływa na rozwój
 • Omówienie dotychczasowych badań dotyczących skuteczność metody BI w różnych grupach odbiorców metody.
 • Mapa ciała, schemat ciała i przestrzeń osobista – ich znaczenie dla rozwoju motorycznego.
 • Reguły kierujące rozwojem kontroli motorycznej.
 • Reguły Programu Szkolnego Bilateralnej Integracji, a rozwój motoryczny.
 • Diagnostyka przed wprowadzeniem ćwiczeń z Programu Szkolnego Bilateralnej Integracji (testy równowagi, postawy, świadomości ciała).
 • Praktyczne ćwiczenia z Programu Szkolnego Bilateralnej Integracji (nauka sekwencji ruchowych).
 • Adaptacja Programu Bilateralnej Integracji Program Szkolny dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w tym z niepełnosprawnością intelektualną (diagnostyka, adaptacja ćwiczeń, skala opanowania ćwiczeń z programu BI – wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną).
 • Sesja pytań i odpowiedzi.

Liczba godzin szkolenia –  21h dydaktyczne

Liczba uczestników min. 10 – max 24 osoby
(w przypadku nie zebrania się grupy minimalnej termin szkolenia może zostać przesunięty)

Zgłoszenie uczestnictwa –  gabinet.wersimar@gmail.com lub tel. 600883877

Cel szkolenia: Szkolenie obejmuje wybrane ćwiczenia do treningu Bilateralnej Integracji, które ułożone są w usystematyzowany program do pracy z grupą przez okres roku szkolnego oraz wybrane elementy diagnozy. Szkolenie poszerzone jest o metody pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzące: mgr Weronika Kulikowska, mgr Małgorzata Sokół , mgr Justyna Kępka

Certyfikowani trenerzy Programu Szkolnego Integracji Bilateralnej, Terapeuci Integracji Sensorycznej, a także fizjoterapeuci i terapeuci słuchu metody Johansena IAS i Neuroflow ATS oraz treningu EEG BFB i programów MNRI® S. Masgutowej jak również STW®.

W CENIE:

 • Uczestnicy otrzymują certyfikat z numerem uprawniający do prowadzenia Programu Szkolnego Integracji Bilateralnej
 • materiały szkoleniowe: skrypt,
 • materiał wideo
 • podczas przerw serwis kawowy, ciasteczka 

Kto jest organizatorem szkolenia?

Gabinet Terapeutyczny Wersimar Weronika Kulikowska

Ul. Jasińskiego 7/79, 05-500 Piaseczno, NIP 1230768952

WYMAGANIA ORGANIZACYJNE:

 • buty i wygodne ubranie
 • mata do ćwiczeń praktycznych