Trening EEG Biofeedback (BFB)

Biofeedback2

Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość uczenia się, zapamiętywanie, przypominanie i utrwalanie wiadomości, zwiększają kreatywność oraz wpływają na pozytywne myślenie, polepszenie samopoczucia, wyciszenie i relaks.

W metodzie EEG Biofeedback pacjenci uczą się świadomie regulować wzorzec fal mózgowych dla poprawienia wydajności pracy mózgu. Różne fale pojawiają się w zależności od tego czy pacjent jest zestresowany  czy zrelaksowany, skoncentrowany czy rozproszony.

Aparatura do Biofeedbacku umożliwia pomiar fal i przetwarzanie go na informacje graficzne i dźwiękowe, widoczne na ekranie dla pacjenta. Obrazy i dźwięki zanikają, kiedy badane parametry EEG przekraczają pożądane progi treningowe, a powracają, kiedy pacjent się ponownie skoncentruje / zrelaksuje, a tym samym osiągnie właściwy poziom fal mózgowych. Dzięki temu, trenujący na bieżąco widzi efektywność swojego ćwiczenia i uczy się samemu panować nad czynnością kory mózgowej.

Terapia jest 100% bezinwazyjna, jest to jedynie pomiar na podstawie, którego osoba trenująca uczy się samokontroli.

W terapii wykorzystuje się gry,  animacje, bajki DVD, które są atrakcją dla dzieci.

Terapia przynosi efekty u dzieci z ADHD, dysleksją, z tendencją do lęku i stresu.

Cele i efekty treningu EEG Biofeedback

Celem treningu jest poprawienie funkcjonowania pacjenta dzięki osiąganiu samokontroli poprzez wzorzec fal mózgowych. Wzmacniana jest koncentracja uwagi, hamowane stany nadmiernego pobudzenia oraz nadmiernego hamowania.

Stany te eliminujemy ponieważ obniżają korową regulację zachowania, co skutkuje zaburzeniami funkcji poznawczych, koncentracji, uwagi, planowania, sterowania własnymi reakcjami.

Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość uczenia się, zapamiętywanie, przypominanie i utrwalanie wiadomości, zwiększają kreatywność oraz wpływają na pozytywne myślenie, polepszenie samopoczucia, wyciszenie i relaks.

Za osiągnięcie trwałych efektów ćwiczeń odpowiedzialne jest zjawisko neuroplastyczności. Przy systematycznym treningu pojawiają się zmiany strukturalne na poziomie połączeń neuronalnych, umożliwiające długotrwały skutek terapii.

Dla kogo trening EEG Biofeedback?

Wskazania do podjęcia terapii EEG Biofeedback:

 • Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • Deficyty uwagi (ADD)
 • Zaburzenia zachowania
 • Dysleksja, dysortografia i inne trudności szkolne
 • Problemy z pamięcią i koncentracją uwagi
 • Niska zdolność planowania
 • Zaburzenia lękowe
 • Mała odporność na stres
 • Silna trema, nieadekwatna rekcja na stres, impulsywność
 • Uzależnienia (alkoholizm, narkomania)
 • Zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe
 • Padaczka
 • Zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)
 • Potrzeba zwiększenia koncentracji u sportowców, muzyków, biznesmanów czy innych osób pragnących  podnieść kompetencje zawodowe i odporność na stres

Dla osób, które chcą pracować nad swoim rozwojem:

 • poprawić koncentrację
 • poprawić szybkość zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, również w zakresie języków obcych
 • utrzymać jak najdłużej wysokie zdolności poznawcze
 • pracować nad umiejętnością relaksacji, wyciszenia
 • poprawić jakość swojego życia
 • pracować nad efektywnością swojej pracy
 • pomóc uzyskać lepsze wyniki sportowe, szczególnie dla osób  uprawiających sport wyczynowo
 • dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem, dużą odpowiedzialnością, koniecznością podejmowania szybkich decyzji (biznesmeni, piloci, maklerzy, policjanci itp.)
 • dla osób przygotowujących do konkursów lub egzaminów

Przebieg terapii EEG Biofeedback

 • Dla uzyskania efektu terapii, pacjent powinien odbyć minimum 15 – 20 sesji. Taki krótkoterminowy trening przeznaczony jest dla osób pragnących jedynie poprawić swoją koncentrację ( bez dodatkowych problemów rozwojowych).
 • W przypadku pacjentów z ADHD i innymi znaczącymi trudnościami,  ilość sesji wynosi od 40 – 60 lub więcej.
 • Czas trwania sesji zależy od indywidualnych możliwości i wieku pacjenta. Zazwyczaj jest to od 45-60
 • Spotkania odbywają się co najmniej 1 raz, a najlepiej 2 – 3 razy w tygodniu.

Wskazanym jest wykonanie badania QEEG przed przystąpieniem do terapii oraz wykonanie badania kontrolnego po przeprowadzonej serii sesji treningowych.