Terapia Audiowizualnej Stymulacji Mózgu (AVS)

AVS to metoda audiowizualnej stymulacji mózgu, która, podobnie jak EEG Biofeedback, należy do metod modyfikujących wzorzec fal mózgowych.

Ponad 60% naszej uwagi poświęcane jest na rejestrację bodźców wzrokowych i słuchowych, dlatego oddziałują one silnie na nasz stan psychiczny. Wystarczy zauważyć, jak wpływa na nas dźwięk przejeżdżających karetek, głośna dyskoteka lub wręcz przeciwnie, zupełna cisza w umiarkowanie oświetlonym pokoju.

Mózg człowieka od narodzin aż po śmierć generuje prąd elektryczny o bardzo małym natężeniu liczonym w milionowej części wolta. Pracuje w przedziale od 1Hz do ponad 40Hz i  jest bezpośrednio powiązany z naszym stanem psychicznym. Metoda AVS wykorzystuje wodzenie rytmów mózgu za pomocą sygnałów dźwiękowych oraz wzrokowych do wprawienia go w pożądany stan. Inaczej mówiąc aparaty AVS wytwarzają bodźce o określonych częstotliwościach, dzięki czemu nasz mózg zaczyna pracować na podobnych częstotliwościach. To z kolei powoduje, że łatwiej jest nam wprowadzić się w stan, który chcemy osiągnąć: pobudzenia, relaksacji, koncentracji, spoczynku, snu, uwagi itp. Dodatkowo podczas stymulacji możemy oczekiwać osłabienia niepożądanych rytmów mózgu, które korelują m.in. z gniewem, rozproszeniem uwagi, gonitwą myśli czy stresem.

Zastosowanie:

  • podniesienie wyników sportowych lub artystycznych
  • jako metoda wspierająca dla dzieci z dysleksją , dysgrafią bądź dyskalkulią
  • redukcja przewlekłego stresu lub napięcia
  • jako metoda wspomagająca w leczeniu depresji, zaburzeń snu, lęków
  • przy zaburzeniach koncentracji i pamięci
  • przy bólach głowy o podłożu psychosomatycznym
  • w walce z negatywnymi emocjami, agresją  bądź strachem
  • w procesie nauki medytacji

Przebieg treningu:

Trening AVS przeprowadza się w pozycji leżącej lub siedzącej w pomieszczeniu odizolowanym od głośnych dźwięków. Polega on na założeniu okularów oraz słuchawek, ustawieniu przez przeszkoloną do tego osobę odpowiednich parametrów na urządzeniu i oddaniu się bodźcom słuchowym oraz wzrokowym ustawionym na odpowiednią, pożądaną przez nas częstotliwość. W trakcie treningu mamy pełną kontrolę nad intensywnością sygnałów, która pozwala nam dostosować je do wrażliwości danego klienta.