Terapia metodą Johansena – IAS

Twórcą metody jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją ( www.dyslexia-lab.dk). 

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Klient/pacjent otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez ok 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co ok 8 tygodni -10 tygodni (w zależności od wieku i rodzaju płyty), za każdym razem dziecko lub dorosły otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa ok 10 -12 miesięcy (czasem dłużej).

Metoda Johansena IAS można stosować zarówno u małych dzieci (od trzeciego roku życia), dzieci starszych, młodzieży, jak i u osób dorosłych. 

Zastosowanie treningu słuchowego?

Dla osób z problemami, u których m. in. występują:

 • opóźniony rozwój mowy, 
 • problemy z prawidłową artykulacją ,
 • zaburzenia zachowania, zespół Aspergera, ADHD,
 • dysleksja lub ryzyko dysleksji,
 • zaburzenia koncentracji,
 • zaburzenia uwagi i percepcji słuchowej,
 • nieustalona lateralizacja słuchowa,
 • trudności w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • nadwrażliwość lub osłabiona wrażliwość na dźwięki,
 • problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, 
 • problemy z lokalizacją źródła dźwięku, 
 • problemy z rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, 
 • problemy z umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, 
 • problemy z rozumieniem mowy w hałasie,
 • problemy w uczeniu się języków obcych.

Na czym polega?

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych oraz innych dodatkowych testach. Diagnoza odbywa się na około dwóch spotkaniach.

Zalety metody:

 • dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka lub osoby dorosłej, idealne rozwiązanie dla osób nie mogących pozwolić sobie na częste dojeżdżanie do gabinetu;
 • odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem;
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko lub osoba dorosła w tym samym czasie.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • Czytanie,
 • Rozumienie mowy,
 • Artykulację,
 • Komunikację,
 • Samoocenę,
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • Utrzymanie równowagi,
 •  Koordynację ruchów,
 • Motorykę.