Trening słuchowy Neuroflow ATS

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy u certyfikowanego terapeuty metody Neuroflow.

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka.

Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny. Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony może być w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Trening słuchowy składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

Platforma internetowa umożliwia dostęp do treningu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, dzięki czemu rodzice mogą wygodnie dostosować harmonogram ćwiczeń do codziennych obowiązków rodziny. Dodatkowo, system monitoringu pozwala na śledzenie postępów dziecka i dostosowanie treningu do jego aktualnych potrzeb.

Dla kogo jest trening słuchowy?

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mają często trudności z rozumieniem mowy w szumie. Badania wykazały, że młodsze dzieci gorzej słyszą poszczególne słowa i zdania w hałasie niż osoby dorosłe. Przyczyną tego może być niedostatecznie rozwinięte zdolności językowe i komunikacyjne u dzieci, które jeszcze nie mają dużego doświadczenia językowego.

Trudności rozumienia mowy w hałasie mogą być również związane z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, co może wpłynąć negatywnie na proces uczenia się, czytania
i pisania. Poziom hałasu w klasach może być znaczący i wynosić nawet do 94 dBA, co znacznie utrudnia skupienie uwagi i rozumienie mowy.

W takich sytuacjach trening słuchowy, jak np. Neuroflow, może być niezbędnym narzędziem wspierającym rozwój dzieci. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom słuchowym, dzieci mogą poprawić swoje zdolności rozumienia mowy w szumie, co ma kluczowe znaczenie dla ich edukacyjnego rozwoju. Badania pokazują, że rozwijając zdolności językowe u dziecka, można poprawić jego zdolności komunikacyjne i lepiej radzić sobie w środowisku szkolnym.

Trening Neuroflow to innowacyjne rozwiązanie dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, które może wesprzeć ich rozwój i poprawić jakość życia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z interaktywnego treningu, który może zmienić życie Twojego dziecka.