Sensomotoryczna Terapia Widzenia®

Sensomotoryczna Terapia Widzenia®

Sensomotoryczna Terapia Widzenia® to program diagnostyczno-terapeutyczny, który łączy terapię widzenia z stymulacją sensoryczną i słuchową.

Program też został stworzony przez dr n.med Agnieszkę Rosę już 10 lat temu.
Metoda ta opiera się na integracji wiedzy z wielu dziedzin, takich jak ortoptyka, pedagogika, fizjoterapia, terapia pedagogiczna, psychologia i integracja sensoryczna.

W ciągu ostatnich 10 lat ponad 2000 specjalistów w Polsce i za granicą zostało przeszkolonych w tej metodzie i stosuje ją w swojej praktyce zawodowej.

Podczas zajęć STW® wykorzystuje się stymulatory i programy słuchowe, które pomagają w integracji widzenia i słuchu. Ćwiczenia wzrokowe są wykonywane zarówno w pozycjach statycznych, jak i podczas ruchu, aby zaangażować układ przedsionkowy i proprioceptywny. Dzięki temu dochodzi do właściwej integracji bodźców wzrokowych z innymi zmysłami.

Metoda Sensomotorycznej Terapii Widzenia® jest skierowana głównie do dzieci, u których można zauważyć:

  • trudności szkolne,
  • obniżoną pamięć wzrokową,
  • słuchową,
  • motoryczną,
  • zaburzenia koncentracji uwagi,
  • integracji sensorycznej,
  • dysleksję,
  • dyspraksję i inne problemy.

Terapia odbywa się zarówno indywidualnie, jak i jako uzupełnienie innych form terapii, takich jak integracja sensoryczna czy terapia psychologiczna.

Cele i program terapii są układane indywidualnie do każdego dziecka, biorąc pod uwagę jego potrzeby i możliwości. Dzięki takiemu podejściu można zaobserwować znaczną poprawę funkcjonowania dziecka oraz wyników w nauce.

Zajęcia mogą być skoncentrowane na różnych obszarach, takich jak uczenie się czytania, integracja bodźców wzrokowych i słuchowych czy motoryka.